ee / en / de
 
AvalehtTeenusedMeie kogemus
Projektid
KontaktFotod
 
 
This website has been done with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme.

 
Positive Discipline / From School... / Stop at Bullism / Õuesõppe projekt

Positive Discipline

Prindi leht

Projekti pealkiri:LPD - Learning Positive Discipline (Õpime positiivset distsipliini)
Projekti koordinaator: Liceul Stefan Procopiu, Rumeenia
Projekti partnerid:
 • Foreign Language Secondary School, BULGAARIA
 • Club Kiwanis Vaslui, RUMEENIA
 • Agentur Kultur e.V., SAKSAMAA
 • MTÜ Eesti Ellujäämisselts, EESTI
 • C.P.F.P.A. MISLATA, HISPAANIA
 • BAUSKA SECONDARY SCHOOL NO 2, LÄTI
 • Kecskeméti Főiskola, UNGARI
 • Amici del centro socio-culturale san Francesco, ITAALIA
 • DC Center DariuszCegliński; POOLA
 • Usak Universitesi Kadin Sorunlari Uygulama ve Arastirma Merkezi, TÜRGI
Projekti kirjeldus:
11 Euroopa organisatsiooni ühendava koostööprojekti üldiseks eesmärgiks on suunata täiskasvanuid pöörama tähelepanu sellele, kuidas nad suhtuvad lastesse ja nendega suhtlevad. opean institutions. Projekti raames keskendutakse erinevatele tööriistadele ja meetoditele, kuidas lahendada laste käitumisprobleeme suhtlemise ja positiivse distsipliini abil. Parandades täiskasvanute (lapsevanemate ning lapsevanematega kokku puutuva koolipersonali - nõustajad, psühholoogid, pedagoogid) teadmisi, oskusi ja enesehinnagut on võimalik ennetada ja vähendada laste tõsiseid käitumis- ja emotsionaalseid probleeme. Eesmärkide saavutamiseks on kavas läbi viia järgmisi tegevusi: 6 projektipartnerite koosolekut, seminarid täiskasvanutele, info kogumine ja töötlemine positiivse distsipliini rakendamise kohta (sh olukord erinevates Euroopa riikides, selle võrdlus), efektiivsete laste distsiplineerimise meetodite identifitseerimine ja partneritevaheline kogemustevahetus sarnasuste ja erinevuste väljatoomiseks. Loomulikult toimub ka projekti tegevuste ja tulemuste levitamine, monitooring, hindamine.       Projekt on vajalik, kuna paljudel lapsevanematel ning teistel lapsega kokku puutuvatel täiskasvanutel ei ole tihti vajalikke oskusi laste käitumisprobleemidega hakkamasaamiseks ning positiivse, üksteist toetava suhte loomiseks. Pahatihti on just lapsevanemate oskamatus see, mis laste käitumisprobleeme veelgi süvendab.
 Sihtrgrupp:
 • Lapsevanemad, kes soovivad oma lapsevanemaks olemise oskusi parandada, oma last paremini tundma õppida. Keskendutakse peamiselt maapiirkondadele, kus peredel on sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid.
 • Teised täiskasvanud, kes lastega ja lapsevanematega kokku puutuvad ja nendega tegelevad (n psühholoogid, nõustajad, pedagoogid), kes soovivad rakendada positiivse distsipliini meetodeid ning kasutada neid oma igapäevatöös lastega ja lapsevanematega (toetades lapsevanemaid, kes soovivad täiendada oma oskusi ja teadmisi). 
 • Täiskasvanukoolituse valdkonnas töötavad inimesed
Projekti kestvus: 2013-2015
Projekti peamised tulemused:
Inglise keelne juhendmaterjal Tools for Teaching Positive Discipline: http://www.grundtviglpd.96.lt/images/final.pdf
Inglise keelne juhendmaterjal "50 Positive Discipline Techniques": http://www.grundtviglpd.96.lt/images/tehnicd.pdf

Lisainfo projekti kodulehel: http://www.grundtviglpd.96.lt/
imago
MTÜ Eesti Ellujäämisselts;  Võrumaa;  E-post: aigar@loodusmatk.ee