ee / en / de
 
AvalehtTeenusedMeie kogemus
Projektid
KontaktFotod
 
 
This website has been done with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme.

 
Positive Discipline / From School... / Stop at Bullism / Õuesõppe projekt

From School...

Prindi leht

From School to Professional and Social Life in an Open European Space on 2012. aastal lõppenud Grundtvig õpikoostöö projekt (2010-0232-GRU-LP-11), mida koordineeris Tšehhi organisatsioon TEMPO Training & Consulting ning teisteks partnerriikideks olid Rumeenia, Itaalia, Türgi, Leedu ning Eesti. Projekti kestvuseks oli 2 aastat (2010-2012). Eesti keelde panduna kõlaks projekti pealkiri "Koolipingist tööle ja sotsiaalsesse ellu avatud Euroopa tingimustes".

Sihtrühmadeks olid:

* 16-24 aastased töötud noored, kes ei õpi enam üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis ning

* täiskasvanud, kes valmistavad noori ette iseseisvasse ellu astuma.

Taust: Projekti ajendiks oli praegune sotsiaalne ja majanduslik olukord Euroopas, kus noored, kes enam ei õpi, seisavad silmitsi teravate probleemidega - vaesus, töökohtade puudus, infopuudus töövõimaluste kohta Euroopas - mis võib panna aluse nende noorte sotsiaalsele tõrjutusele. Tihti lõpetatakse haridustee enne kui on jõutud omandada põhioskused (suhtlemisoskus, võõrkeeled, praktilised tööoskused jne), mis on vajalikud sotsiaalsetesse võrgustikesse ja tööellu integreerumiseks.

Eesmärgid: Üldiseks eesmärgiks oli kaasata erinevatest sektoritest ja riikidest tulevaid organisatsioone sotsiaalse tõrjutuse leevendamisse ja ennetamisse ning tugevdada koostööd noorte paremaks kaasamiseks sotsiaalsesse- ja tööellu. Projekti raames sooviti parandada karjäärinõustamist, õppida üksteise kogemustest ning vahetada asjakohast informatsiooni.

Tegevused: 2-aastase projekti vältel tegid partnerid koostööd ja vahetasid kogemusi, töötades koostööprotsessi raames ning õppijaid kaasates. Viidi läbi küsitlus, toimusid partnerasutuste esindajate ühised kohtumised projektipartnerite koosolekute näol, kuhu olid kaasatud nii projekti meeskonnaliikmed kui õppijad. Projektikohtumistel viidi samas läbi ka temaatilised koolitused sihtrühmale.

Loodetav mõju ja tulemused: Projekti tulemusena saavad sihtrühma kuuluvad noored paremini aru ühiskonna rollist nende sotsiaalse ja tööelu toetamisel. Noorte eneseusk ja suhtlemisoskus on paranenud, nad on motiveeritud aktiivsemalt osalema ühiskonnas ja olema aktiivsed kodanikud. Kaasatud täiskasvanutel on suurenenud noortega töötamise ja nende kaasamise kogemused, omandati teiste partnerriikide parima praktika näiteid, mida edaspidi on võimalik oma töös rakendada.

Projekti esimene partnerite kohtumine toimus Rumeenias, Vasluis novembris 2010.

Projekti teine partnerite kohtumine toimus Itaalias, Potenzas aprillis 2011.

Projekti kolmas partnerite kohtumine toimus Leedus, Klaipedas juulis 2011.

Projekti neljas partnerite kohtumine toimus Türgis, Aksarays oktoobris 2011.

Projekti viies partnerite kohtumine toimus Eestis, Võrus, 2012. a. kevadel.

Projekti kuues ja ühtlasi viimane parnterite kohtumine toimus Tšehhis, Ostravas, 2012. a. juunis.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Lisainfo ja projekti tulemused:

www.youthschoolandlife.eu

 Projekti voldik (inglise keeles)-project leaflet.pdf
 Labour market analysis Estonia-LABOUR MARKET ANALYSIS_Estonia.pdf
 Küsitluse tulemused Eestis (inglise keeles)-Primary analysis of questionnaires EST.pdf
 MTÜ Eesti Ellujäämisselts ettekanne 1. partnerite koosolekul-ESS presentation I.pdf
 MTÜ Eesti Ellujäämisselts ettekanne 2. partnerite koosolekul-ESS presentation II.pdf
 MTÜ Eesti Ellujäämisselts ettekanne 3. partnerite koosolekul-ESS presentation III.pdf
 MTÜ Eesti Ellujäämisselts ettekanne 5. partnerite koosolekul-ESS presentation IV.pdf
 MTÜ Eesti Ellujäämisselts ettekanne 6. partnerite koosolekul-ESS presentation V shorter.pdf
 Creative visualisation training module-creative visualisation.pdf
imago
MTÜ Eesti Ellujäämisselts;  Võrumaa;  E-post: aigar@loodusmatk.ee